-Aktuality-

17. a 18.4. velikonoční prázdniny

24.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 15.30

Ředitelské volno 2.5. a 9.5. 2014

Turistický kroužek zve na výlet 25.4.


-Projekty-

Naše škola je od 1.9. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám.Viz sekce DOKUMENTY.

1. stupeň zapojen do projektu Ovoce do škol

TPCA podporuje naši činnost
LOGO

Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby


-Odkazy-

Naše adoptivní holčička

Jsme pilotní škola kin-ballu
LOGO

Projekt Čtení pomáhá

Školní mléko

Iniciativa Sbírej toner Sbírej toner


články roku 2007/2008
články roku 2008/2009
články roku 2009/2010
články roku 2010/2011
články roku 2011/2012
články roku 2012/2013

vloženo 15.4.2014

Příměstský tábor

Příměstský tábor náší školy se uskuteční 14. 7. – 18. 7. 2014 >>program<<


vloženo 7.4.2014

Vzorové testy pro uchazeče o přijetí

ke vzdělávání ve středních školách najdete volně k dispozici po registraci na >>edulk.cz<<


vloženo 7.4.2014

Orientační běh ve škole a okolí

Dne 4.4.2014 se děvčata ze sedmých tříd učila při tělesné výchově ORIENTAČNÍ BĚH. Mapa Kolem školy nebyla věru ničím jednoduchým, ale zvládla to všechna velice dobře! Výsledky budou viset brzy v přízemí na nástěnce, stejně tak jako výsledky závodů na mapě Škola v OB devátých a již zmiňovaných sedmých tříd. Nechť se vaše kroky vždy vydají správným směrem!>>foto<<


vloženo 25.3.2014

Projekt UNICEF: Mýdlo = hrdina dětí

2.A se zúčastnila projektu UNICEF pro školy, ve kterém výrobou mýdel přispívají na stavbu toalet do škol pro děti v rozvojových zemích. >>foto<<


vloženo 25.3.2014

Sněhuláci pro Afriku

Děkujeme všem dětem i dospělým. Částka, kterou jsme přispěli, byla 2500Kč. >>foto<<


vloženo 25.3.2014

Druhá A fandí Soči

Projektový den věnovaný olympiádě. >>foto<<


vloženo 25.3.2014

Keramický kroužek druhých ročníků

Malej, ale šikovnej. Druháci v keramické dílně. >>foto<<


vloženo 20.3.2014

Keramický kurz pro dospělé

V únoru a březnu probíhal poprvé na naší škole večerní keramický kurz pro dospělé. Během celkem sedmi hodin si „keramičky“ vyzkoušely vyrobit domovní znamení, květináč, ptáčka a kočku do zahrady, mističky a věž na svíčku. Kurz všechny hodnotily jako tvůrčí a vysloveně relaxační. Výrobky se podařily, viz >>foto<<


vloženo 20.3.2014

Výsledky školní fotosoutěže

Letos už popáté proběhla školní fotosoutěž v kategorii Můj mazlíček, Atmosféra krajiny a Stromy okolo nás.>>foto<<


vloženo 20.3.2014

Fotky z lyžařského výcviku

naleznete zde: >>foto<<


vloženo 18.3.2014

Práce dětí ve školní družině

Prvňáčci si v družině uspořádali karneval >>foto<<, třeťáci vyráběli dárečky. >>foto<<


vloženo 4.3.2014

Turisti putovali kolem Kouřimi

28.2. vyrazili turisté směr Bošice, Zárybník, Klášterní Skalice, Malátka a skončili opět v Kouřimi. Ledaco viděli, ale nejvíc zaujaly nutrie a labutě v rybníčku u Klášterní Skalice. Ušli celkem 8km.>>foto<<


vloženo 24.2.2014

Inkasní platba obědů

Při měsíční inkasní platbě za období leden 2014 (odečet proveden v měsíci únoru) došlo v některých případech, vinou technické chyby, k odečtení platby 2x. Sražené částky budou v této výši připsány a budou sloužit jako záloha na měsíc únor 2014. Za toto nedopatření se omlouváme.

Alena Pazderková, vedoucí ŠJ


vloženo 18.2.2014

Školní družina

V zimě děti ve školní družině tvoří zajímavé výrobky a když to počasí dovolí, postaví si třeba sněhuláky.>>foto<<


vloženo 12.2.2014

Poděkování

Vedení školy mnohokrát děkuje všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě pohoštění na Dnu otevřených dveří v sobotu 8. 2. 2014. Všem moc chutnalo!
Na účet SRPŠ byla vložena částka 1436,-Kč (dobrovolné příspěvky návštěvníků).


vloženo 11.2.2014

Beseda s režisérem

Na školu zavítal 10.2. na besedu režisér filmu Bastardi Tomáš Magnusek. Žáci od 7. ročníku viděli 3. díl trilogie a měli možnost dozvědět se, jak a proč se film točil.>>foto<<


vloženo 11.2.2014

Škola nanečisto

Padesát čtyři budoucích prvňáčků si vyzkoušelo, jaké je to sedět ve školní lavici.>>foto<<


vloženo 11.2.2014

Den otevřených dveří

V sobotu 8. 2. si naši školu přišlo prohlédnout téměř 130 návštěvníků. Po slavnostním zahájení ve školní jídelně procházeli hosté jednotlivé třídy, kde pro ně byly přípraveny různé programy.>>foto<<


vloženo 22.1.2014

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

>>seznam<<


vloženo 9.1.2014

Veselé vaření

Děvčata z 9.A ukazují, že vaření vůbec nemusí být nuda.>>foto<<


vloženo 20.12.2013

Předvánoční florbalový turnaj

Školní florbalový turnaj ovládli žáci devátého ročníku. Diplom za první místo si odnesli chlapci z 9.A a děvčata z 9.B. >>foto<<


vloženo 20.12.2013

Šikovné cukrářky z devátých tříd

Děvčata z devítek napekla cukroví, kterým by se ráda pochlubila i leckterá zkušená hospodyně. >>foto<<


vloženo 17.12.2013

VÁNOČNÍ TURNAJ V PINGPONGU OVLÁDL ONDŘEJ RICHTER

V pátek 13.12.2013 se na naší škole pořádal Vánoční turnaj v pingpongu. Na třináctku si nestěžoval samozřejmě vítěz Ondřej Richter z 8.B, který si z turnaje odnesl zlatou medaili. Na pomyslné stříbrné příčce skončil jeho spolužák ze třídy Radek Pražák. Třetí místo patřilo Danu Kocurovi z 8.A a čtvrtý skončil teprve „sedmák“ Jirka Hampl ze 7.B. >>foto<<


vloženo 12.12.2013

Se Stonožkou do Prahy

Tradiční odměna pro malíře stonožkových přání proběhla 6.12. Vylosovaní malíři navštívili Pražský hrad a zajímavou výstavu o výrobě papíru a písemnictví vůbec. >>foto<<


vloženo 12.12.2013

Slavíci ve školní lavici

Letos poprvé se 11.12. konala pěvecká soutěž Slavíci ve školní lavici. Ze všech zpěváků, kteří vystoupili, se na 1. místě umístila Anička Paldusová, na druhém Terezka Kozáková, na třetím Mariana Nehasilová a bramborovou medaili dostala Kamila Holá a Honza Bug. >>foto<<


vloženo 12.12.2013

Děsiví pavouci

O novou letošní výzdobu schodiště na 2. stupni se postarala 7.A. Během výtvarné výchovy vytvořila totiž několik fantastických, ale i legračních pavouků. >>foto<<


vloženo 12.12.2013

Cesta za filmem a historií

Sedmé třídy vyrazily 3.12. na exkurzi do Prahy. Cílem bylo Muzeum Karlova mostu a Muzeum Karla Zemana, projížďka na lodi a vánoční trhy. >>foto<<


vloženo 12.12.2013

Děti seniorům

I letos děti ze školní družiny vyrobily přání pro babičky a dědečky z domova pro seniory a popřály jim krásné vánoční svátky. >>foto<<


vloženo 10.12.2013

Čertíci ze 3.B

V pátek 6. 12. se stali ze žáků 3.B dovádějící čertíci. Řešili čertovské úlohy během výuky. A čertovsky se i chovali. >>foto<<


vloženo 6.12.2013

Na první stupeň vtrhli čerti!

Ale protože se Mikuláš s anděli moc přimlouvali, nikoho si ďáblíci neodnesli a všichni zlobivci nám zůstali ve škole. To je peklo! >>foto<<


vloženo 27.11.2013

Vánoce, Vánoce přicházejí

Tradiční vánoční výstavu letos doprovázela i výstavka připomínající výročí otevření budovy školy.>>foto<<


vloženo 25.11.2013

Turnaj v minivolejbalu

Žáci 3. a 4. tříd se zúčastnili turnaje v minivolejbalu v Kolíně 15.11.2013.>>foto<<


vloženo 25.11.2013

Slíbená fota z florbalového turnaje

kterého se v Kolíně zúčastnily dívky z 8. a 9, ročníků, naleznete zde:>>foto<<


vloženo 20.11.2013

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 18. 11. 2013 proběhla volba nového člena – zástupce rodičů žáků 1. stupně – do školské rady. Jako zástupce byla zvolena paní Martina Poláková (jediná kandidátka).
Členkou školské rady bude od 1. 1. 2014.


vloženo 8.11.2013

Dýňový den

Odvážné děti z 1.A a 3.B strávily noc ve škole. Večer si zpestřily vyřezáváním dýní.>>foto<<


vloženo 6.11.2013

Turisté navštívili památník křečhořské bitvy

V pátek 1. 11. se turistický kroužek vydal do Křečhoře k památníku zdejší slavné bitvy. Poté došli turisté pěšky do Libodřic a urazili 8 kilometrů. >>foto<<


vloženo 24.10.2013

Volby do školské rady

Během třídních schůzek dne 18. 11. 2013 proběhne formou přímého hlasování volba nového člena Školské rady ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín – zástupce rodičů žáků 1. stupně. Před vlastní volbou bude zveřejněna kandidátka zájemců, kteří se budou ucházet o místo ve školské radě. Žádáme rodiče našich žáků, nejlépe ve 2. třídách (tříleté volební období), aby se v případě zájmu o práci ve školské radě písemně přihlásili do 11. 11. 2013 na adresu školy:
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín, Československé armády 626, 281 61 Kouřim


vloženo 23.10.2013

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 17.10. jsme se zúčastnili okresního přeboru družstev ve stolním tenise konaném v Býchorech. Naši školu reprezentovalo jedno družstvo děvčat (Srbová A., Švorbová M. a Alešová J.) a jedno družstvo chlapců (Pražák R., Richter O., Prokop M., Nedvěd L. a Rejhon D.) z osmých a devátých tříd.>>foto<<


vloženo 15.10.2013

72 hodin aneb sedmičky v akci

Už podruhé se škola účastnila projektu 72 hodin - Ruku na to! Jedná se o dobrovolnické práce pro okolí, takže sedmáci se rozhodli uklidit na náměstí po pokácených stromech, shrabat listí, natřít lavičky a vytvořit informační panely o náměstí a o projektu Zdravé stromy pro zítřek. Zajímavosti na www.72hodin.cz a v říjnovém Puzzlíku.>>foto<<


vloženo 10.10.2013

Děvčata z devítek na bruslích

Dívky z 9. tříd si zpestřily hodinu TV jízdou na inline bruslích >>foto<<


vloženo 4.10.2013

Přespolní běh Kolín - Borky

Slunečného 1.října 2013 jsme se účastnili okresního závodu v přespolním běhu. Bojovali jsme nejen se soupeři, ale hlavně sami se sebou. Všem, kteří zdárně doběhli do konce, gratulujeme!>>foto<<


vloženo 1.10.2013

PC kurz pro seniory

Internetová školička pro seniory zahajuje v pondělí 7. 10. v 15.00 v prvním patře budovy druhého stupně, učebna přístupná od 14.45.


vloženo 1.10.2013

Chcete se stát rybářem?

Zájemci o rybářský kroužek se sejdou v pondělí 7. 10. v 15.00 v přízemí budovy 2. stupně (učebna NJ). Scházet se budou jednou za čtrnáct dní pod vedením pana Václava Pivoňky. Na jaře pak budou mít členové možnost získat povolenku.


vloženo 27.9.2013

Nový Puzzlík v rubrice Školní časopis


vloženo 1.10.2013

Projektový den

Při příležitosti Světového dne jazyků 26. 9. se všichni žáci zapojili do projektu s názvem "Evropa". Jednotlivé skupinky hledaly zajímavosti o evropských zemích o své poznatky se pak podělily při společné prezentaci.>>foto<<


vloženo 23.9.2013

Dravci na přehlídce

Letos opět navštívil 19.9. školu sokolník pan Zaleš a se svými dravci předvedl pěkné kousky pro oba stupně.>>foto<<


vloženo 4.9.2013

Vítání prvňáčků

Naši noví žáčci byli slavnostně přivítáni na MěÚ.>>foto<<


vloženo 4.9.2013

Příměstský tábor

Srpnový příměstský tábor si děti opravdu užily. Jeden den navštívily i pražskou ZOO.>>foto<<